Yoga Studio Ohm

 

 

When you practice Yoga once a week, you change your Mind

  When you practice Yoga twice a week, you change your Body 

When you practice Yoga everyday, it will change your Life

 

 

Yoga betekent letterlijk eenheid, samenbrengen, verbond, eendracht, vereniging of aaneenvoeging. Yoga is een “sanskrits” woord. Sanskrits is de taal van de oude bewoners uit India. Hier komt deze filosofie ook vandaan. Het was een manier om een diepere staat van meditatie te bereiken.

 

 

Om te begrijpen wat Yoga is, moet ook in kaart gebracht worden wat het niet is.

Het gaat niet om houdingen en lenigheid. Het gaat om in het hier en nu zijn, evenals bij Mindfulness.

Het is geen religie, maar een filosofie. Het gaat om spirituele ontwikkeling. Het brengt je dichterbij jezelf. Je vindt als het ware innerlijke vrede.

Yoga is géén sport, maar fysiek zorgt yogabeoefening wél voor meer kracht en uithoudingsvermogen.

Yogabeoefening gaat niet om fysieke kracht of competitie, maar je beoefent het alleen voor jezelf. Je kunt niet ‘goed of slecht’ zijn.

Yoga laat de mens zich weer met zichzelf verbinden. Laat hem ervaren dat hij een eenheid is en dat hij thuis is bij zichzelf.

 

Waar gaat Yoga over?

Yogabeoefening gaat om het verbinden van lichaam en geest met elkaar. Dit verbinden wordt gedaan middels de ademhaling. De adem draagt de levensenergie (pranayama). Zonder lucht zou niemand namelijk overleven. Ademhaling is de brug tussen lichaam en geest en verbindt de fysieke sensaties met de denkprocessen.

 

Stel dat iemand zich gejaagd voelt. Dat heeft dan gevolgen voor de ademhaling. Een versnelde ademhaling is het gevolg. Een logische en gezonde reactie, want hierdoor kan iemand zich beter focussen om uit de vervelende situatie te komen. Echter heeft dit op lang termijn vervelende gevolgen. De hormoonhuishouding kan verstoort raken. Yoga is hiermee de oplossing om je ademhaling weer onder controle te krijgen.

 

 

Wat is het doel van Yogabeoefening?

Yoga dient lichaam en geest te verbinden met als doel om vrede, geluk en stilte te bereiken. In onze huidige samenleving staan we vrijwel nooit meer stil; letterlijk en figuurlijk. We werken, hebben een kop vol zorgen en leven een gejaagd leven. Diepe voldoening is zeldzaam. Yogabeoefening is bij uitstek een goed middel om wel die diepe voldoening te vinden.

 

 

De voordelen van Yogabeoefening

geeft een betere lichaamshouding

zorgt voor ontspanning van het lichaam

vergroot het genieten in het nu

zorgt voor een groter besef van het lichaam en de geest

vermindert impulsieve reacties op emoties en gedachten

vergroot het voelen, denken en handelen en spreken vanuit het hart

 

 

Wat zijn de acht basisprincipes van Yoga?

Samadhi ; Mediteren met een object

Dhyan ; Mediteren zonder een object

Dharana ; Naar zichzelf kijken

Prtyahar ; De geest controleren

Pranayama ; Ademhalingstechnieken

Asanas ; Fysieke houdingen en bewegingen

Niyama ; Verboden regels van meditatie

Yama ; Positieve regels van meditatie