Wees Welkom in onze

Yoga Studio Ohm

 

 

When you practice Yoga once a week, you change your Mind 

When you practice Yoga twice a week, you change your Body

When you practice Yoga everyday, it will change your Life

 

 

Yoga betekent letterlijk eenheid, samenbrengen, verbond, eendracht, vereniging of aaneenvoeging. Yoga is een “sanskrits” woord. Sanskrits is de taal van de oude bewoners uit India. Hier komt deze filosofie ook vandaan. Het was een manier om een diepere staat van meditatie te bereiken.

 

 

Om te begrijpen wat Yoga is, moet ook in kaart gebracht worden wat het niet is.

 

Het gaat niet om houdingen en lenigheid. Het gaat om in het hier en nu zijn, evenals bij Mindfulness.

Het is geen religie, maar een filosofie. Het gaat om spirituele ontwikkeling. Het brengt je dichterbij jezelf. Je vindt als het ware innerlijke vrede.

Yoga is géén sport, maar fysiek zorgt yogabeoefening wél voor meer kracht en uithoudingsvermogen.

Yogabeoefening gaat niet om fysieke kracht of competitie, maar je beoefent het alleen voor jezelf. Je kunt niet ‘goed of slecht’ zijn.

Yoga laat de mens zich weer met zichzelf verbinden. Laat hem ervaren dat hij een eenheid is en dat hij thuis is bij zichzelf.

 

Waar gaat Yoga over?

 

Yogabeoefening gaat om het verbinden van lichaam en geest met elkaar. Dit verbinden wordt gedaan middels de ademhaling. De adem draagt de levensenergie (pranayama). Zonder lucht zou niemand namelijk overleven. Ademhaling is de brug tussen lichaam en geest en verbindt de fysieke sensaties met de denkprocessen.

 

Stel dat iemand zich gejaagd voelt. Dat heeft dan gevolgen voor de ademhaling. Een versnelde ademhaling is het gevolg. Een logische en gezonde reactie, want hierdoor kan iemand zich beter focussen om uit de vervelende situatie te komen. Echter heeft dit op lang termijn vervelende gevolgen. De hormoonhuishouding kan verstoort raken. Yoga is hiermee de oplossing om je ademhaling weer onder controle te krijgen.

 

Wat is het doel van Yogabeoefening?

 

Yoga dient lichaam en geest te verbinden met als doel om vrede, geluk en stilte te bereiken. In onze huidige samenleving staan we vrijwel nooit meer stil; letterlijk en figuurlijk. We werken, hebben een kop vol zorgen en leven een gejaagd leven.

 

Diepe voldoening is zeldzaam. Yogabeoefening is bij uitstek een goed middel om wel die diepe voldoening te vinden.

 

De voordelen van Yogabeoefening

 

geeft een betere lichaamshouding

zorgt voor ontspanning van het lichaam

vergroot het genieten in het nu

zorgt voor een groter besef van het lichaam en de geest

vermindert impulsieve reacties op emoties en gedachten

vergroot het voelen, denken en handelen en spreken vanuit het hart

 

Wat zijn de acht basisprincipes van Yoga?

 

Samadhi ; Mediteren met een object

Dhyan ; Mediteren zonder een object

Dharana ; Naar zichzelf kijken

Prtyahar ; De geest controleren

Pranayama ; Ademhalingstechnieken

Asanas ; Fysieke houdingen en bewegingen

Niyama ; Verboden regels van meditatie

Yama ; Positieve regels van meditatie

 

 

Waarom kozen wij voor onze Yoga Studio de naam Ohm? Een woordje uitleg...

 

De Betekenis van Ohm

 

Het ohm of aum teken is één van de belangrijkste symbolen uit het Sanskriet. Hoewel het er super sierlijk uitziet, zou je het vooral uit moeten spreken om het te kunnen begrijpen. Voor veel mensen is de klank ‘aum’ namelijk een mystieke en heilige lettergreep die je laat ervaren hoe krachtig de kosmos is.

 

 

Zo Wordt het Ohm Teken Gebruikt

 

Het ohm symbool komt voor in verschillende dharmische religies. Je ziet het ohm teken in het hindoeïsme terug, maar ook in boeddhistische teksten. Meestal geeft het aan dat er iets gaat beginnen. Ohm staat bijvoorbeeld bovenaan een heilig geschrift of wordt gezongen bij het begin en het einde van een meditatie of yogales. Dat is niet alleen praktisch bedoeld, zoals een schoolbel die vertelt dat het tijd is. De manier waarop ohm is getekend en de klank die erbij hoort, zouden je meteen de ervaring van verbinding, rust en aandacht geven.

 

Elementen en Betekenis Ohm Teken 

 

Er zijn veel manieren om het ohm teken te begrijpen, maar de meeste hindoeïsten zien de lijnen als verschillende soorten bewustzijn. De onderste curves staan dan bijvoorbeeld voor wakker zijn, dromen en diepe slaap. Ook kunnen ze verwijzen naar het fysieke, subtiele en causale lichaam of de krachten van het kosmische trio Brahma, Vishnu en Shiva. De maan erboven wordt meestal uitgelegd als illusie of maya en het stipje erboven als verlichting. Samen laten de lijnen dus zien waaruit de wereld bestaat en dat geeft yogi’s een volmaakt gevoel!

 

Daarom Hoort er Geluid bij het Ohm Teken 

 

Het ohm teken heeft de betekenis van oerklank. Als je het symbool op de juiste manier uitspreekt, zou je namelijk de trilling voelen van een scheppende kracht, de energie die volgens hindoeïsten de wereld laat draaien. Je kunt daarom niet alleen staren naar het teken van ohm en erop mediteren, maar hem ook chanten als Mantra. Vooral de Om Padme Mani Hum is erg bekend. Yogi’s gebruiken hierbij vaak een Mala of gebedskoord, zodat ze het zingen zonder nadenken kunnen herhalen.

 

Zo Zing je het Ohm Teken 

 

De meeste mensen die ohm willen chanten, doen dat als AUM. Zo maak je namelijk verschillende klanken: a, u en m. Elk van die drie letters verwijst – je raadt het al – naar een andere spirituele ervaring. De A van aum staat volgens veel yogi’s voor een aards of materieel niveau van bestaan. Deze klank zou je dus verbinden met je lichaam en wakende bewustzijn. De U (of OE) klinkt vervolgens als alles wat je denkt, voelt, wenst en wilt. Hij komt overeen met wat yogi’s de droomstaat noemen of het subtiele lichaam. Als laatste mag de M lekker lang doorklinken. Dit geluid roept bij yogi’s namelijk oneindigheid op en het stadium van diepe slaap waarin alles samenvalt. Aum of ohm is dus een klank die je vooral moet beleven!